Dobre sai alkunsa Susanna Sillanpään työnohjaajakoulutuksessa. Hän perehtyi koulutuksen päättötyönä työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Työhyvinvoinnin pohtiminen oli mielenkiintoista ja oli mukava pohtia, mikä siihen vaikuttaa ja mihin se vaikuttaa. Siellä jossain pohdintojen lomassa alkoi muhia idea jostakin konkreettisesta. Susanna oli hahmottanut työhyvinvoinnin osa-alueet kuuteen teemaan ja ne alkoivatkin näyttäytyä palapelin muodossa. Palapeli tuntui sopivan hyvin konkretisoimaan eri osa-alueiden vaikutusta työhyvinvointiin ja se antoi mahdollisuuden pohtia, mitä tapahtuu, kun joku osa-alue puuttuu tai ei ole kunnossa. Palapelin kautta työhyvinvoinnista tuli jotain, mihin voi tarttua ja minkä voi nähdä. Käsitteellinen asia konkretisoitui tartuttavaan muotoon.

Susanna pilotoi palapeliä työnohjauksissa kahden vuoden ajan. Työnohjauksissa huomattiin, että kun palapeli oli pöydällä, puhe pysyi paremmin työhön liittyvissä asioissa. Usein nähtävissä olevat osa-alueet myös nostivat keskusteluun tärkeitä asioita, jotka eivät ilman peliä olisi tulleet mieleen. Useissa keskusteluissa ohjattavat tarttuivat mm. motivaatio- ja oma hyvinvointi-palaan ja avasivat pala kädessä tuntojaan tuosta aiheesta. Kun motivaatiota pystyi pyörittelemään kädessä, monien aistien yhteistoiminta nosti esille asioita eri tavalla, kuin pelkkä puheen tason motivaatiosta puhuminen.

Pilotoinnin yhteydessä peliä muokattiin lisäämällä peliin palaute-pala. Työnohjauksissa Susanna teki havainnon, että palautteen antaminen on yllättävän vaikeaa ja kuitenkin sitä kaivataan. Palautteella on erittäin suuri merkitys työhyvinvointiin ja tuntui luontevalta liittää se näkyväksi teemaksi. Tuon palan kautta onkin monessa työyhteisössä päästy pohtimaan palautteen merkitystä. Kun palaute on palapelissä mukana, siihen kiinnitetään huomiota ja usein pala myös virittää spontaanin palautteen annon jo heti peliä pelatessa.

Dobre tarkoittaa hyvää

Ja hyvän jakaminen ja siitä puhuminen ei hyvää pienennä, vaan se kasvaa. Dobren avulla työyhteisöistä löytyy siellä jo oleva vahvuus, joka pelin ja menetelmän avulla nousee pintaan ja joka voidaan entistä paremmin ottaa työyhteisön käyttöön niin, että siitä pääsee jokainen osalliseksi. Hankalat asiat harvoin katoavat vaikenemalla. Dobren avulla niistäkin tulee käsiteltäviä, käteen sopivia asioita, joiden auki purkaminen ei enää tunnukaan vaikealta. Isotkin asiat ottavat konkreettisen muodon ja asioista voidaan puhua vain asioina.

Innostunut Dobre-tiimi täynnä naisenergiaa

Dobre tiimi kertyi sattuman kautta yhteen. Susannan mottona on aina ollut jakaminen, yhteinen tekeminen ja se, että porukka on aina enemmän kuin osiensa summa.

Sattumalta löytyi Anna, valovoimainen innostuja, jolla on vankka kokemus kouluttamisesta, vuorovaikutuksesta ja ristiriitojen ratkaisusta. Anna on kouluttanut työyhteisöjä niin Malesiassa kuin Suomessa, ja kerännyt itselleen melkoisen pääoman erilaisten työyhteisöjen valmentajana.

Samoihin aikoihin Susanna oli tutustunut Miaan Vakka-hankkeen järjestämässä innosessiossa. Mia antoi käyntikorttinsa, jossa oli titteli ”innostuksen tulen sytyttäjä”. Ja innostuksen tuli syttyi ja lähti roihuamaan. Mia oli heti myyty Dobren mahdollisuuksille työyhteisöjen uudenlaisena työvälineenä. Ja kun Mia innostuu, se näkyy ja kuuluu. Mia ei jätä hyviä asioita vakan alle vaan saattaa ne lentoon. Pitkän linjan HR-päällikkönä hän tietää työyhteisöjen ilot ja surut. Mialla on luova ja innovatiivinen tapa tarttua haasteisiin.

Kun kolme asiaan intohimoisesti suhtautuvaa ja asiaan uskovaa naista lyö päänsä yhteen, ei tuloksena voi olla kuin lisää hyviä ideoita, tekemisen intoa ja ahkeraa työtä, joka ihan oikeasti voi tuntua nautinnolta. Emme tekisi tätä, ellei tämä olisi niin antoisaa, myös meille itsellemme.

Tiimin osaaminen on kertynyt vuosien varrella hyvin erilaisissa kuvioissa. Meillä on syvälle menevää ymmärrystä ihmisten välisen vuorovaikutuksesta, vankkaa johtamiskokemusta, kokemusta henkilöstöhallinnosta, työnohjaamisosaamista…Kun tulokulmat ovat erilaiset, säilyy katsantokanta laajana, ja niinhan se tiimeissä usein on, voima ei ole samankaltaisuudessa vaan erilaisuudessa taustoja, kokemusta ja ihan persooniakin myöten.

Dobre-tiimin tekemisen taustalla on kolme i-sanaa; ; innostunut, innovatiivinen ja iloinen. Näiden avulla lähestymme työhyvää ja haluamme olla rakentamassa Suomen työpaikkoja kohti työ2030 tavoitetta.

TYÖ2030 kehitysohjelma tavoittelee toimintatapojen uudistamista ja haluaa kehittää Suomea kohti maailman parasta työhyvinvointia. Me olemme Dobrella mukana tässä tavoitteessa.

Dobre-käytössä

Dobre toimii pelinä hienosti itsenäänkin, kuka tahansa oppii pelaamaan ja peluuttamaan porukkaansa. Se sopii kehityskeskustelun tueksi, mutta yhtä hyvin kahvihuoneeseen ajankuluksi ja ajatusten virittäjäksi. Pian lanseerataan Dobre- menetelmäkoulutus, jonka opein Dobren käyttämisestä tulee tavoitteellisempaa ja monipuolisempaa. Esihenkilöille tulemme suuntaamaan omia koulutuksia Dobre-työhyvä keskusteluihin, jotka korvaavat perinteiset kehityskeskustelut.

Dobren käyttöä laajentaa yhteistyössä Terapiaperhonen Oy:n Mari Tynkkysen kanssa suunnitellut Dobre-kysymyskortit. Kortit vahvistavat keskustelua niin työnohjauksissa kuin työyhteisön kesken.