Perheemme kahdella lapsella on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Tämä diagnoosi on vaikuttanut myös lasten itsetuntoon. Tulee hetkiä, jolloin he kokevat olevansa muita huonompia, koska heillä on diagnoosi. Olemme käsitelleet asiaa erilaisten kirjojen kautta ja keskustelleet paljon jokaisen ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lapsen oma huonommuuden tunne on näin äitinä välillä lohdutonta seurattavaa. Wimma-pelin kautta olemme löytäneet yhden uuden menetelmän itseluottamuksen kasvattamiseen.

Pääsimme mukaan pilotoimaan Wimma -peliä. Peli sopi hyvin lapsillemme, sillä he ovat innostuneita lautapelien pelaajia. Wimman tarinat kiehtovat ja imevät mukaan pelihetkeen. Pelin roolihahmot auttavat lasta ulkoistamaan ominaisuuksiaan ja piirteitään. Monia asioita on helpompi käsitellä lasten kanssa, kun ne eivät kohdistu suoraan häneen, vaan pelihahmoihin. Pelin tarinoiden ja pelikohtausten kautta lapset ovat oppineet itsestään. Pelin aikana ja sen jälkeen käydyt keskustelut ovat vahvistaneet lasten minäkuvaa ja heidän itseluottamustaan.

Peli koko perheelle

Pelin myötä on saatu aikaan hyviä keskusteluja

Pelin myötä lasten tunne ja sosiaaliset taidot ovat myös kasvaneet. He ovat oppineet yhteistoimintaa ja neuvottelutaitoja. Pelin etenemisen kannalta on tärkeää löytää yhdessä ratkaisuja eteen tuleviin tilanteisiin. Tunteita on käsitelty ja niistä keskusteltu yhdessä ja erikseen. Lapset ovat myös tunnistaneet pelihahmojen tunnetiloja ja ominaisuuksia itsessään. Näistä on saatu aikaan hyviä keskusteluja.

Wimma-pelissä lapset pääsevät pelihahmojensa kautta hyödyntämään omia voimavarojaan ja osaamistaan. Jokaisen pelaajan panos on tärkeää yhteisen onnistumisen kannalta. Tämä panos voi vaihdella pelaajien välillä eri pelikerroilla ja eri pelitilanteissa. Tärkeää on, että kaikki saavat osallistua ja onnistua juuri sellaisina kuin ovat. Lasten myönteinen palaute toisilleen pelissä on voimaannuttanut lapsia.

Koska Wimma-pelin pelaaminen on pitkäaikainen prosessi, koen tämän hyödyttävän hyvin lasten itseluottamuksen ja itsetunnon kasvussa. Olemme usein palanneet pelin roolihahmoihin ja kohtauksiin arjessa ja miettineet, kuinka erilailla tilanteissa voikaan toimia.

Katja Kirjalainen
kolmen reippaan pojan äiti, kokemusasiantuntija

Wimma ADHD-peli on tällä hetkellä pilottivaiheessa ja tulee markkinoille vuoden 2021 aikana. Seuraa PeliNikkareiden somea, niin saat tietää projektin etenemisestä.