Pariterapeutti, psykoterapeutti ja parisuhdekurssien ohjaaja Liisa Välilä on tyytyväinen Parisuhteen Suunta -peliin työvälineenään. Hän on käyttänyt peliä terapiatilanteissa lämmittelynä.

”Olen pariterapiassa antanut pelin kysymyksiä pareille ja pyytänyt heitä pohtimaan niitä. Parisuhdekursseilla olen käyttänyt peliä kurssisisällön tuottamiseen teetättämällä kysymyksiä pareilla.

Liisa Valila

Kysymykset ovat toimineet loistavasti keskustelun herättäjinä”, Välilä kommentoi.

Välilä on kokenut Parisuhteen Suunta -pelin hyväksi erityisesti siksi, ettei siinä ole erikseen kysymyksiä miehille ja naisille. Kaikki kysymykset toimivat miten päin tahansa sukupuoleen katsomatta. Peliä voi pelata keskustelutilanteiden lämmittelynä, mutta kysymyksiin voi halutessaan myös syventyä hyvin laajasti ja mennä teemoissa syvällekin.

MeikäMeikä
MeikäMeikä

Peli vaatii myös rohkeutta

Peli on ollut Välilällä käytössä erityisesti tilanteiden aluksi lämmittelynä, jossa se onkin toiminut loistavasti tuoden ilmapiiriin rentoutta ja innostanut keskustelemaan. Välilä on ollut mukana monien pelien kehittelyssä ja onkin siksi oikea henkilö tarkastelemaan Parisuhteen Suunta -peliä asiantuntijan näkökulmasta.

”Pelissä on onnistuttu oikein hyvin. Kysymykset on määritelty onnistuneesti ja niissä on monta tasoa”, arvioi Välilä peliä.

Peliä on helppo pelata Välilän kokemuksen mukaan. Pelaaminen vaatii myös rohkeutta, uskaltavatko parit vastata kaikkiin kysymyksiin ja pelataanko peliä kahden vai esimerkiksi ystäväpariskunnan kanssa.

”Suosittelen peliä kaiken ikäisille pareille, erilaisiin parisuhderyhmiin ja leireille lisämateriaaliksi”, pohtii Välilä lopuksi.