Tuotamme pelejä, jotka vahvistavat ihmisten välistä yhteyttä

Ei vain pelejä, vaan kokemus yhteydestä.

Jokaisen ihmisen tarina on mielenkiintoinen ja ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi. Työssämme ihmisten parissa olemme todenneet, että ihmiset ikään kuin uudestisyntyvät, kun he tulevat kohdatuksi ja nähdyksi. Kuulluksi tuleminen vahvistaa itsetuntoa ja on suorassa yhteydessä mielen hyvinvointiin.
Lautapelit ovat erinomainen väline, kun halutaan koota ihmisiä yhteen. Lautapelin äärellä on käytössä koko vuorovaikutus; ääni, kehonkieli, ilmeet ja eleet. Kun kilpailu riisutaan pelistä pois, voidaan avautua helpommin tunnetasolla. Voimmekin sanoa, että pelimme ovat silta ihmisten kokonaisvaltaiseen yhteyteen.

Pelien ja tarinoiden tiellä

Haluamme tuottaa pelejä kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin, koska kaikissa vaiheissa ihmisellä on sama tarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Pelit ja tarinat ovat ikiaikainen tapa olla yhdessä. Sillä tiellä me haluamme jatkaa.
PeliNikkareiden pelit vahvistavat tunne- ja empatiataitoja ja pelien taustalla on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote. Pitkä ja laaja työkokemus sosiaali- ja nuorisoalalla antaa näkemystä tuottaa pelejä, jotka toimivat niin työssä kuin kotona. Emme tee pelejä vain tekemisen vuoksi, vaan haluamme pelien avulla tukea yhteistä hyvää.

Vastuullisuustekomme

Tärkeänä arvonamme on se, että pelit tuotetaan Suomessa ja mieluiten ihan tässä Mikkelissä. Haluamme tukea lähityötä ja varmistaa laadun itse. Työtämme ohjaa ekologisuus. Valitsemme kierrätettäviä materiaaleja sekä tuotamme pelit kestämään aikaa ja kulutusta. Jokainen lähtevä paketti on pakattu hiukan erilaiseen kääreeseen, koska pääsääntöisesti kääreet ovat toisen yrityksen poistotapetteja. Perheen Suunta -peli on osa yhteiskuntavastuullisuuttamme. Tiedostamme, miten tärkeää perheiden hyvinvointi on koko yhteiskunnan tasolla. Tämän pelin osalta olemme laskeneet katteet minimiin, jotta voimme myydä pelin mahdollisimman edullisesti. Näin toivomme, että mahdollisimman moni perhe voisi löytää pelin vahvistamaan omaa perheen hyvinvointia.

PeliNikkarit-kohtaa ja kommunikoi

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä asioita, kun työskentelemme ihmisten parissa. Pelillisyys on yksi hyvä lähestymistapa, kun halutaan vahvistaa asiakkaan kykyä puhua itsestään ja hänelle tärkeistä asioista. Pelin avulla valtasuhteet tippuvat pois ja peli toimii hyvänä välineenä asiakastyössä.

PeliNikkareiden takana on kaksi toiminnan naista, Tiina ja Susanna. Meillä on taipumus kohdata haasteet niin, että luomme pelin asioiden pohtimista varten. Pelien ideat nousevat useinmiten arjen työtilanteista ja sinne pelit myös solahtavat käyttöön valmistuttuaan.

Susanna Sillanpää
Susannalla on pitkä kokemus nuoriso­työstä ja sosiaali­alalta. Susanna on koulutukseltaan sosionomi YAMK, työn­ohjaaja STOry, kiintymys­suhde­terapeutti (DDP), Kiikku- vauva­perhe­ohjaaja, nuoriso­työn­ohjaaja. Susannan erityis­osaamista on eri ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden tukeminen vaativissa elämän­tilanteissa.

Tiina Haapiainen
Tiina on koulutukseltaan yhteisöpedagogi AMK ja Nuorten psyykkinen valmentaja (NPV). Hän on koko 30-vuotisen työ­uransa työskennellyt eri ikäisten lasten ja nuorten parissa. Tiinan erityis­osaamista on elämys- ja kokemus­pedagogiikka, joita hän hyödyntää pelien kehittämis­työssä.