6-9 vuotiaat

Koulupolun alussa elämänpiiri laajenee ja lapsen elämään tulee monia asioita, joista vanhempi ei enää ole niin tietoinen, kuin aiemmin. Lapsi tarvitsee tässä iässä paljon uusien asioiden äärelle pysähtymistä ja niiden pohtimista yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. MeikäMeikäMini johdattaa keskustelua ikätason mukaisesti kuuden eri teeman kautta.

Perheen Suunta-pelissä on tälle ikäkaudelle sopivia tehtäviä ja kysymyksiä sekä yhdessä tekemistä perheen kanssa.