Perheen suunta kehittää perhettä

Perheen suunta peli on todella monikäyttöinen työkalu tukemaan ja kehittämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Sen lisäksi olen hyödyntänyt Perheen suunta -peliä lapsen yksilövastaanotoilla. Pelin avulla saa vilkkaan lapsen keskittymään ja aran lapsen rohkaistua mukaan keskusteluun. Siinä auttavat pelin kullekin ikäkaudelle suunnatut omat kysymykset ja kiehtovat kuvakortit sekä mahdollisuus valita lasta innostavat huoneet.

Perheneuvonnassa keskustelemme vanhempien kanssa käytännön keinoista, miten huomioida lapsen yksilöllisiä tarpeita ja miten perheen vuorovaikutusta voisi vahvistaa. Perheen suunta -peli on mainio väline jatkaa työskentelyä perheen kesken, ikään kuin kotitehtävinä tapaamisten välillä.

Ostimme Perheen suunta -pelejä perheneuvontaan, jotta voimme lainata niitä kotikäyttöön perheille avaamaan vuorovaikutusta luontevalla tavalla. Toimii valmiiksi sanoitettuna starttina. Peliä ei rasita monimutkaiset säännöt ja pelissä jokainen pelaaja on voittaja.  Lisäksi peliä voi varioida ketterästi perheen tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

Yksi suosikkimuunnos on vanhemman asettuminen vastaamaan lapsen tai nuoren kysymyksiin tavoitellen omia tuntemuksiaan kyseisen ikäisenä. Vanhemman muistelu auttaa tavoittamaan lapsen tai nuoren näkökulmaa. Hauskuutta tuo myös lapsen asettuminen aikuisen asemaan ja pohtiminen miten oma vanhempi oletettavasti vastaisi. Syntyy kutkuttavia keskusteluja.

Parasta Perheen suunta -pelissä on sen ikärajattomuus ja mahdollisuus jakaa ajatuksia sekä kokemuksia perheen jäsenten tai vaikka useamman sukupolven kesken. Ajatusten jakaminen lisää yhteenkuuluvuutta ja luottamusta perheenjäsenten kesken – se on pohja mistä lapsen on turvallista ponnistaa oman elämänsä suuntaan.