Oma Suunta på svenska

62.50

OmaSuunta-spelet är ett verktyg för yrkesverksamma som vägleder eller coachar ungdomar i frågor som rör livshantering. Med hjälp av OmaSuunta-korten kan klientens livssituation kartläggas på ett skräddarsytt och kundvänligt sätt. Spelet är lämpligt att användas även i till exempel terapi.

 

Kuvaus

Spelet innehåller lösningfokuserade frågor på fyra olika teman som behandlar olika dimensioner av välbefinnande: Egna förhållanden (Having), Egna relationer (Loving), Eget tillstånd (Being), Egen handling (Doing). Alla 80 kort kan användas eller vissa områden kan uteslutas för att fokusera bara på de frågor som rör ett specifikt tema. En arbetstagare kan också i förväg välja bort vissa kort om det känns viktigt att betona vissa specifika ämnen.

Den bygger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och på Erik Allardts forskning och teori om välbefinnandets dimensioner, som sedan har vidareutvecklats av andra forskare. De fyra behovsdimensionerna i välbefinnandeteorin, Having, Loving, Being, Doing, speglar behov vars tillfredsställelse är en förutsättning för att uppleva välbefinnande. Som bäst tillfredsställs dessa fyra behov i vardagliga relationer, miljöer och aktiviteter. I häftet finns mer bakgrundsinformation och lästips för den som är intresserad.