MeikäMeikä Junior -pakka

31.60

sis. Alv. 24 %

MeikäMeikäJuniori on peli, joka helpottaa vuorovaikutuksen syntymistä. MeikäMeikäJuniorin avulla pääset puhumaan lapsen kanssa luontevasti tärkeistä asioista. Kysymykset houkuttelevat hiljaisemmankin lapsen puhumaan. Pelimestarina voit syventää ja laajentaa keskustelua lisäkysymyksillä tarpeen mukaan. Kysymyspatteristo on laadittu siten, että osa kysymyksistä on kepeitä, helposti vastattavia ja osa enemmän pohtimista vaativia.

Peli on toimiva työväline myös ryhmäyttämisessä ja tutustumisessa.

MeikäMeikäJuniori on suunnattu 9-12-vuotiaille.

MeikäMeikäNuori soveltuu erinomaisesti mm. terapiakäyttöön, kouluihin ja nuorisotyöhön.

Voit täydentää olemassa olevaa meikämeikä peliä ostamalla ikäkausipakkoja.

Kuvaus

MeikäMeikäJunior näyttää vahvuutensa perhetyössä ja -terapiassa

Peli soveltuu erinomaisesti mm. seuraaville toimialoille:

  • koulu
  • terapia
  • kerhot
  • miniklubit
  • leiritoiminta
  • seurakunnan varhaisnuorisotyö
  • sijaishuolto

Menin perheohjaus kotikäynnille MeikäMeikä-pelin kanssa. Ohjaukseen osallistuivat äiti ja 11-vuotias poika.

Käytiin seuraava keskustelu;

-Minä: Tänään pelataan tällaista MeikäMeikä-peliä.
-Poika; paska peli, en pelaa.
-Minä; anna mulle 30 min, se riittää.
-Poika; no okay

40 minuutin kuluttua.

-Minä; nyt on pelattu 40 min. Joko lopetetaan peli?
-Poika; eiiii, pelataan vielä!

Reilun tunnin kuluttua;

-Minä: nyt meidän on aika lopettaa tältä päivältä
-Poika; please, otetaan vielä ainakin parit kysymykset

Terapiassa MeikäMeikäJunior pelin avulla voidaan vahvistaa itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Peli ohjaa luontevasti puhumaan ja johdattelee keskustelua keveiden ja syvempien aiheiden välillä. Tunnetaidot ovat keskeinen osa peliä, joten niistä tulee puhuttua ikään kuin huomaamatta. Pelimestarina aikuinen voi lisätä pelin terapeuttista syvyyttä lisäkysymyksillä.

MeikäMeikäJunior koulussa ehkäisee kiusaamista ja parantaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Kuudesluokkalaiset pelaavat MeikäMeikää keväällä ennen koulun loppumista. Peli nostaa esille vanhan kiusaamistapauksen, joka päästään selvittämään ennen luokan hajoamista yläkouluun. Kiusaaja ja kiusattu halaavat ja molemmilla on helpottunut olo. Kiusattu kertoo, että hän ei olisi koskaan voinut selvittää asiaa ilman peliä.

MeikäMeikäNuori tukee koulussa tunnetaitokasvatusta. Pelin avulla oppilaat pysähtyvät puhumaan itsestään ja kuuntelemaan toisiaan. On havaittu, että pelin ympärillä oppilaiden vuorovaikutus on luontevaa ja samalla peli myös harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja.

Pelissä on paljon kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä, joiden avulla mm. asetutaan kiusatun asemaan ja pohditaan siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia.

 

MeikäMeikäJunior ryhmäyttää ja tutustuttaa mukavalla tavalla

 MeikäMeikäJuniori-peli on käytössä useissa seurakunnissa ja kuntien nuorisotiloilla. Pelin avulla nuorten kanssa päästään keskustelemaan luontevasti mm. kiusaamisesta ja sen vaikutuksista. Peli vahvistaa vuorovaikutustaitoja luontevasti. Varhaisnuoret ovat aidosti kiinnostuneita jakamaan omia ajatuksia toisten kanssa ja kuulemaan muiden mielipiteitä. Tunnetaidot vahvistuvat kun jaetaan ajatuksia ja itsetunnon vahvistusta tuottaa pelikaverit palauteruutujen kautta.

Ammattilaiselle helppo työkalu

Peli toimii neutraalina välineenä avaamaan puhetta. Ammattilainen ei esitä kysymyksiä, vaan peli tekee kysymykset suoraan nuorelle. Pelillisen ulkoistamisen kautta kysymykset muuttuvat riittävän neutraaliksi, jotta niistä on helpompi keskustella.

Asiakasreferenssi

referenssinä video Pelinikkareiden facesta MeikäMeikä Otavan kolmannessa luokassa (16.11.2021)

Asiantuntijuus

MeikäMeikä-peliperhe on tuotettu rautaisella ammattitaidolla. PeliNikkarit Susanna Sillanpää ja Tiina Haapiainen omaavat pitkän työkokemuksen sosiaali- ja nuorisoalalta. Pelien ideat nousevat työtilanteista, joissa havaitaan, että tämän tilanteen voisi hoitaa paremmin, jos olisi käytössä pelillinen työväline. Ideat muokkautuvat peleiksi, jotka testataan aina kohderyhmällä. Kohderyhmä on usein myös mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Pelit on siis kehitetty suoraan suomalaisille nuorille, yhteistyössä heidän kanssaan. Uskomme, että tällä konseptilla saadaan kohderyhmälle parhaiten toimivia ja innostavia pelejä.

MeikäMeikäPeliperheen pelejä on pelannut tähän mennessä arviolta 9000 lasta ja nuorta ripareilla, koulussa, terapiassa, partiossa, perheohjauksessa, nuorisotiloilla jne. Paras palaute on aina se, kun lapset ja nuoret toivovat, että pelataanhan tätä myös ensi kerralla.

Murrosikä on muutosten kiihdytyskaista. Mieli heittelee, keho muuttuu, suhteet läheisiin joutuvat uudenlaisen tarkastelun alle. Nuori hakee tapaa olla minä ja miten olla suhteessa toisiin. MeikäMeikäNuori vahvistaa keskustelua ja oman itsensä pohtimista kuuden eri teeman kautta.

  • Ajatuksiani tulevaisuudesta, #some, Fiiliksiä eri tilanteissa, Jatka lausetta, Mun mielestä, Asioita, joista pidän

 

Peli on kehitetty tukemaan empatia- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi MeikäMeikäNuori vahvistaa yhteistä puhetta, myönteisen palautteen antamista ja vastaanottamista sekä toimintaa ryhmässä. Peli toimii myös yksilö vastaanottotyössä, jossa halutaan keskustella nuoren kanssa avoimesti ilman valmista suunnitelmaa.