PeliNikkareiden toiminnan vastuullisuus

Vastuullisuus viittaa toimintaan ja päätöksentekoon, joka ottaa huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja talouden vaikutukset nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Se tarkoittaa pyrkimystä toimia tavalla, joka edistää kestävää kehitystä ja ottaa vastuuta omista teoista.

Lue lisää

MeikäMeikä voi hyvin

Nuorten aikuisten hyvinvointi on THL:n vuoden 2021 tutkimuksen mukaan heikentynyt. Jopa yli 20 % nuorista aikuisista on ollut elämänsä aikana ainakin yksi mielenterveydenhäiriö. Yleisimpinä mielenterveydenhäiriöinä masennus ja ahdistuneisuus.

Lue lisää