MeikäMeikä Mini

71.00

sis. Alv. 24%

MeikäMeikäMini on peli, jonka avulla voit vahvistaa lasten kykyä keskustella ja pohtia itselle tärkeitä asioita. Pelimestarina voit syventää ja laajentaa keskustelua lisäkysymyksillä tarpeen mukaan. Kysymyspatteristo on laadittu siten, että osa kysymyksistä on kepeitä, helposti vastattavia ja osa enemmän pohtimista vaativia. Peli on hyvä työväline myös ryhmäyttämisessä ja tutustumisessa.

MeikäMeikäMini on suunnattu eskareille ja 1-2-luokkalaisille.

Voit täydentää olemassa olevaa meikämeikä peliä ostamalla ikäkausipakkoja.

Kuvaus

Peli soveltuu erinomaisesti mm. seuraaville toimialoille:

  • esikoulu
  • koulu
  • terapia
  • iltapäiväkerhot
  • erilaiset harrastukset
  • leiritoiminta
  • seurakunnan varhaisnuorisotyö
  • sijaishuolto

Peli soveltuu erinomaisesti mm. seuraaville toimialoille:

esikoulu

koulu

terapia

iltapäiväkerhot

erilaiset harrastukset

leiritoiminta

seurakunnan varhaisnuorisotyö

sijaishuolto

 

asiantuntijuus

Koulupolun alussa elämänpiiri laajenee ja lapsi kaipaa uusien asioiden äärelle pysähtymistä ja niiden pohtimista yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. MeikäMeikäMini johdattaa keskustelua ikätason mukaisesti kuuden eri teeman kautta.

Ajatuksiani tulevaisuudesta, #some, Fiiliksiä eri tilanteissa, Jatka lausetta, Mun mielestä, Asioita, joista pidän

 

MeikäMeikä-pelissä annetaan ja vastaanotetaan hyvää palautetta. Myönteisellä palautteella on todettu olevan iso merkitys itsetunnon rakentumisessa. Kysymykset ohjaavat asettumaan toisen asemaan ja niinpä pelissä päästään pohtimaan miltä esimerkiksi kiusatusta tuntuu. Näin vahvistetaan empatiataitoja. Peli tukee vuorovaikutustaitoja, opettaa kuuntelemaan toista ja auttaa kertomaan omia mielipiteitä.

 

Pelikokemus

Perheen vanhemmat ja kaksi eskari-ikäistä lasta pelasivat MeikäMeikäMiniä. Toinen lapsista pääsi kulmaruutuun, jossa annetaan toiselle pelaajalle hyvää palautetta. Lapsen oli todella vaikea sanoa sisarukselle jotain hyvää, vaikka monta asiaa oli mielessä. Lapsi kuiskasi asian äidin korvaan ja äiti kertoi sen sisarukselle. Tästä päästiin hyvään keskusteluun siitä, miksi on niin vaikea kehua perheenjäsentä. Tämä havahdutti vanhemmat vahvistamaan perheen sisäistä myönteistä puhetta toinen toisellensa.