Pelit työn tukena

PeliNikkarit tuottavat pelejä, jotka vahvistavat vuorovaikutus- ja empatiataitoja.

Pelillisyys madaltaa kynnystä ottaa asioita puheeksi ja toimii sosiaalisesti vahvistavana menetelmänä. Peli antaa turvalliset raamit keskustelulle ja samalla se tiputtaa valtasuhteet pois työntekijän ja asiakkaan väliltä. On havaittu, että pelien avulla on helpompi jäsentää omaa elämää ja löytää ratkaisuja solmukohtiin. MeikäMeikäPeliperheen pelejä voi hyödyntää niin terapiassa, koulussa kuin nuorisotyössäkin. Itse asiassa missä vaan, missä kohdataan ja kommunikoidaan. Suunta-sarjan pelit johdattavat perheen ja parisuhteen vuorovaikutuksen äärelle ja Dobre-pala palalta kohti työhyvinvointia antaa puhtia työssä jaksamiseen. Tervetuloa tutustumaan peleihin.