Parisuhteen Suunta-peli

62.50

sis. Alv. 24 %

Parisuhteen Suunta-peli on vuorovaikutusta ja kommunikaatiota vahvistava peli.

Parisuhteen Suunta-peli on kehitetty ammattilaisten yhteistyössä. Pelin kehittämisessä ovat olleet mukana seksuaaliterapereutit, perheterapeutit ja pariterapeutit. Kehittäjätiimissä on ollut mukana sekä miehiä että naisia, jotta erilaiset näkökulmat tulisivat huomioiduksi. Pelin lähtökohtana on ollut rakentavien kysymysten laatiminen, jotka voivat palvella parisuhdeterapeutteja vastaanottotyössä. Kysymysten laadinnassa on otettu huomioon parisuhteiden moninaisuus.

Kuvaus

Pelin avulla terapiatilanne tasavertaistuu

Parisuhdetyössä on usein nähtävissä kommunikaatiopulmat. Ristiriidat syntyvät, kun puolisot eivät puhu toisilleen, vaan olettavat asioita. Terapeutin tehtävä on tukea ja auttaa avoimempaan kommunikaatioon.

Yleisesti on todettu, että ihmisten on helpompi puhua haastavista asioista silloin, kun kysymykset tulevat sattumanvaraisesti esimerkiksi pelin kautta, eikä suoraan ammattilaiselta. Terapiatilanne tasavertaistuu ja aiheisiin on helpompi pysähtyä.

 

Pelin on todettu toimivan mm

  • parisuhdeterapiassa
  • perheohjauksessa, kun puhutaan parisuhteesta
  • perheleireillä
  • terapian välitehtävänä

 

Peli helpottaa puhumista

Pariskunta istuu sohvan eri nurkissa. He ovat saaneet pariterapeutilta välitehtäväksi Parisuhteen Suunta-pelin pelattavaksi. Puhuminen puolison kanssa on ollut jo pitkään vaikeaa, mutta yhteinen tulevaisuus on kuitenkin molempien tahtotila. Värinoppa pyörähtää vihreään ja kortissa lukee “Mitä perhe minulle merkitsee?” Tämä kysymys herkistää aluksi ja puhuminen ei ole mahdollista. Puoliso hakee nenäliinoja, molemmille. Viimein päästään puhumaan perheen merkityksestä ja muistellaan perheen perustamisen alkuhetkiä. Myönteiset tunteet nousevat, puoliso ottaa syliin, ollaan vaan. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 

Lähes 200 ammattilaisten suunnittelemaa kysymystä

Parisuhteen Suunta-peli on suunnattu sekä parisuhdeammattilaisille että pariskunnille. Peli sisältää lähes 200 ammattilaisten suunnittelemaa, yhteyttä ja kommunikaatiota vahvistavaa kysymystä. Peliä on mahdollista pelata keskittymällä vain yhteen teemaan tai vaihtamalla vuorollaan teemaa värinoppaa heittämällä.

Parisuhteen Suunta-pelin teemat ovat; Arki ja juhla, Arvostus ja huomioiminen, Tunteet, Seksi ja seksuaalisuus, Yksin ja yhdessä, Vuorovaikutus

Pelin avulla keskustelu käynnistyy luontevasti

Pariterapeutti, psykoterapeutti ja parisuhdekurssien ohjaaja Liisa Välilä on tyytyväinen Parisuhteen Suunta -peliin työvälineenään. Hän on käyttänyt peliä terapiatilanteissa lämmittelynä.

”Olen pariterapiassa antanut pelin kysymyksiä pareille ja pyytänyt heitä pohtimaan niitä. Parisuhdekursseilla olen käyttänyt peliä kurssisisällön tuottamiseen teetättämällä kysymyksiä pareilla.

Kysymykset ovat toimineet loistavasti keskustelun herättäjinä”, Välilä kommentoi.

Välilä on kokenut Parisuhteen Suunta -pelin hyväksi erityisesti siksi, ettei siinä ole erikseen kysymyksiä miehille ja naisille. Kaikki kysymykset toimivat miten päin tahansa sukupuoleen katsomatta. Peliä voi pelata keskustelutilanteiden lämmittelynä, mutta kysymyksiin voi halutessaan myös syventyä hyvin laajasti ja mennä teemoissa syvällekin.

 

Parisuhdedialogia avaamassa

Parisuhteen Suunta-peliä on suunniteltu niin, että se palvelee sekä pariskuntia että terapiatyön ammattilaisia. Kysymysten aihealueet ja kysymykset syntyivät laaja-alaisen ammattilais joukon kanssa yhteistyössä. Valmiit kysymykset testattiin sekä pariskuntien että terapiatyötä tekevien toimesta. Peli on löytänyt tiensä sekä suoraan pariskunnille että terapeuttien työvälineeksi.