MeikäMeikä Opiskelee

26.50

MeikäMeikä Opiskelee on lisäosa MeikäMeikä Nuori ja MeikäMeikä Aikuinen peleihin.

Opiskelee -teemapakka saatavana myös versiona, jossa kysymykset löytyvät suomenkielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi käännettynä.

Kuvaus

MeikäMeikä Opiskelee korttien kysymykset ja tehtävät  johdattavat pelaajat pohtimaan keinoja opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Teemapakka on syntynyt YAMK- opinnäytetyön tuloksena. Outi Karppanen ja Jaakko Vanttaja tutkivat opinnäytetyössään ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin edestämistä pelillistämällä.

“Opinnäytetyön tavoite oli tutkia opiskeluhyvinvointia sekä opiskelu-uupumista ja siihen johtavia syitä, kartoittaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden keinoja torjua uupumista sekä kehittää keinoja, jakaa vinkkejä ja neuvoja uupumisen ehkäisemiseen ja hyvinvointiin.”

“Kehittämistyön tuloksena syntyi opiskeluhyvinvointia tukeva teemapakka PeliNikkarit Oy:n MeikäMeikä-peliin. Pelin pilotoinnissa tehtyjen havaintojen perusteella pelillistäminen tukee yhteisöllisyyttä, empatia- ja vuorovaikutustaitoja sekä opiskeluintoa.

-Outi ja Jaakko-