MeikäMeikäUngdom

71.00

MeikäMeikä-spelets mål är att få spelarna att
samtala och lära sig något nytt om sig själva och
varandra.

I fokus för MeikäMeikä-spelet är interaktions-
och empatifärdigheter.

MeikäMeikä Ungdom spelet är avsett för 12-17-
åringar.

Kuvaus

Spelredskap:
Spelbräda
Frågekort (åldersanpassad kortlek) 32 st
Spelregelkort 2 st
Spelregler
Tärningar 2 st
Spelpjäser 6 st

MeikäMeikä-spelet hjälper dig att prata om känslor, förhoppningar och drömmar för framtiden, till exempel. Spelet innehåller frågor om sex ämnen, skrivna i samarbete mellan yrkesverksamma och slutanvändare (målgruppen). Spelet är ett enkelt sätt att prata om viktiga frågor, till exempel i terapi, på ungdomsgårdar, läger, familjerådgivning och skolor. Den professionella kan fördjupa och bredda diskussionen med ytterligare frågor om ämnet.

Spelet har testats i olika professionellt vägledda möten och har visat sig vara mycket effektivt för att öppna upp för diskussioner.

 

Ämnen som tas upp i Jag och min ålder-spelet:

Mina tankar om framtiden

#some

Fibiliteter i olika situationer

Fortsätt meningen

Min åsikt

Saker jag gillar