OmaSuunta

62.50

OmaSuunta -peli on työväline ammattilaisille, jotka ohjaavat tai valmentavat 16-29-vuotiaita nuoria elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Jos elämänsuunta on hukassa, tämä peli auttaa selvittämään mihin asiaan ihan ensimmäisenä kannattaa tarttua. Ratkaisukeskeiset OmaSuunta-kysymyskortit auttavat löytämään ne asiat, joihin asiakas elämässään juuri nyt kaipaa tukea. Samalla OmaSuunta vahvistaa valmentavaa työotetta nuorten kanssa. Peli sopii käytettäväksi myös esim. terapiassa.

Kuvaus

Pelissä on neljän eri teeman ratkaisukeskeisiä kysymyksiä, jotka käsittelevät hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia:

Omat olosuhteet (Having), Omat ihmissuhteet (Loving), Oma olo (Being) ja Oma toiminta (Doing).

Jokaisessa aihealueessa on 20 kysymyskorttia. Pelissä voidaan ottaa mukaan kaikki 80 korttia tai jättää jotkut osa-alueet pois ja keskittyä vain halutun teeman kysymyksiin. Työntekijä voi myös etukäteen karsia käytöstä pois kortteja, jos tuntuu tärkeältä painottaa joitakin tiettyjä asioita.

Taustalla on ratkaisukeskeinen työote sekä Erik Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuksista tekemät tutkimukset ja teoria, jota toiset tutkijat ovat myöhemmin vielä täydentäneet. Hyvinvoinnin teorian neljä tarveulottuvuutta, Having, Loving, Being, Doing, kuvastavat tarpeita, joiden tyydyttyminen on edellytys hyvinvoinnin kokemiselle. Parhaimmillaan nämä neljä tarvetta tyydyttyvät arkielämän ihmissuhteissa, ympäristöissä sekä toiminnoissa. Ohjevihkossa on lisää taustateroriaa sekä lukuvinkkejä asiasta kiinnotuneille.