PeliNikkareiden toiminnan vastuullisuus

Vastuullisuus viittaa toimintaan ja päätöksentekoon, joka ottaa huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja talouden vaikutukset nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Se tarkoittaa pyrkimystä toimia tavalla, joka edistää kestävää kehitystä ja ottaa vastuuta omista teoista.

Lue lisää

MeikäMeikä voi hyvin

Nuorten aikuisten hyvinvointi on THL:n vuoden 2021 tutkimuksen mukaan heikentynyt. Jopa yli 20 % nuorista aikuisista on ollut elämänsä aikana ainakin yksi mielenterveydenhäiriö. Yleisimpinä mielenterveydenhäiriöinä masennus ja ahdistuneisuus.

Lue lisää

Ihminen ihmiselle

Ystäväni oli hakemassa nuorisotyön alan työpaikkaa. Hän pohti onko hän sopiva henkilö paikkaan, kun ilmoituksessa oli korostettu someosaamista.

Lue lisää

Perheen suunta kehittää perhettä

Perheen suunta peli on todella monikäyttöinen työkalu tukemaan ja kehittämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Sen lisäksi olen hyödyntänyt Perheen suunta -peliä lapsen yksilövastaanotoilla.

Lue lisää

Empatiaa, sympatiaa ja myötätuntoa

Empatia tarkoittaa taipumusta samaistua toisen ihmisen tunteisiin eli kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta. Se on itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empatia on tärkeää, koska se mahdollistaa sen, että ihmisten välille syntyy ymmärrystä.

Lue lisää

Lyhytterapia työhyvinvoinnin tukena

Monilla työnantajilla on edessään haasteelliset ajat, kun henkilöstö on kovilla jaksamisensa kanssa koronan muuttaessa jatkuvasti työtapoja ja kuormittaessa jo entisestään ehkä tiukoille joutuneita työntekijöitä.

Lue lisää